Flere ydernumre

 I

Den 1. oktober 2005 har yderligere 79 psykologer over hele landet fået ydernummer. Nu er der på landsplan 715 privatpraktiserende psykologer med ydernummer. Efter den ny sygesikringsaftale er også incestofre med på listen over ydelser. Dermed er der slået hul på det princip, at den udløsende begivenhed skal have fundet sted inden for de seneste 5-12 måneder.

(Psykolog Nyt 18, 7. oktober 2005)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge