Første skridt mod autorisation

 I

General den 16. marts 1963 gav med stort flertal tilslutning til, at bestyrelsen arbejder videre med spørgsmålet om autorisation af psykologer ud fra det synspunkt, at en lovgivning om psykologer vil være ønskelig, men at autorisation må meddeles af et af Sundhedsstyrelsen uafhængigt psykolognævn fortrinsvis bestående af psykologer, og at autorisation som psykolog forudsætter universitetsuddannelse.
(Dansk Psykologforenings meddelelser 7, 1. april 1963)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge