Foreningens fremtidige organisation

 I

Ved generalforsamlingen i 1959 blev det pålagt bestyrelsen at overveje spørgsmålene om foreningens organisation og målsætning. Foreningens arbejdsopgaver har stort set samlet sig om 3 hovedområder: 1) Lønproblemer og ansættelsesforhold. 2) De faglige opgaver. 3) Spørgsmål i forbindelse med fagets placering i forhold til andre faggrupper og offentlighed.
Det er bestyrelsens opfattelse, et foreningen står ved en slags vendepunkt, hvor der må tilvejebringes en rimelig overensstemmelse mellem omfanget af de opgaver, man vil påtage sig, og den arbejdsbyrde, man kan pålægge ulønnede bestyrelsesmedlemmer, der har foreningsarbejdet som fritidsjob.
(Dansk Psykologforenings meddelelser 2, 1. februar 1960)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge