Fra AS til AC

 I

Under forudsætning af, at en tilsvarende beslutning træffes i Danske Statsembedsmænds Samråd, opløses Akademikernes Samarbejdsudvalg med virkning fra den 1. januar 1972, således at AS’ rettigheder og forpligtelser overføres til Akademikernes Centralorganisation.
(Dansk Psykolognyt 20, 15. oktober 1971)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge