Fy, fy, skamme –

 I

I april 2004 har Konkurrencestyrelsen meddelt Dansk Psykolog Forening, at konkurrenceloven forbyder fastsættelse af vejledende minimumstakster. Den vejledende minimumstakst for konsultationer på privatpraksisområdet er derfor øjeblikkelig ophævet.

(Psykolog Nyt 8, 30. april 2004)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge