Hvor god er Tranekjær

 I

Spørgeskemaundersøgelse blandt psykologistuderende: Hvorledes opleves prof. Tranekjær Rasmussen af deltagerne? 31 besvarelser. Svar i uddrag:
Er emnet interessant? (26 ja; 3 nej). Er forelæseren interessant? (25 ja; 4 nej). Er undervisningen eksamensrelevant? (21 ja; 2 nej). Kunne man lige så godt læse stoffet selv? (9 ja; 20 nej). Hvordan er kontakten med forelæseren? (5 God; 15 Dårlig)
(stud.psyk. 1, september 1967. Inserat i Dansk Psykolognyt 18, 15. september 1967)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge