Hvorfor ingen sygekassepsykologer?

 I

Kunne man ikke ved fornuftig hjælp i tide hindre nogle alvorligere psykiske lidelsers opståen? Kunne psykoser eventuelt gennem en sygekassepsykolog diagnosticeres i allertidligste fase? Ville det ikke være rimeligt, at et menneske, der henvender sig for at få hjælp, blev betjent – uden kompetencestridigheder, men efter dets tarv – af snævert samarbejdende – socialrådgiver, læge og psykolog?
(Debatindlæg, Dansk Psykolognyt 6, 15. marts 1968)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge