Ingen titelbeskyttelse

 I

Autorisationsspørgsmålet ser nu ud til at være endeligt afklaret efter 26 år. Vi blev indkaldt til et møde i Indenrigsministeriet, som havde givet melding om, at man havde afklaret sin stilling på det forslag, der blev fremsat af Psykologforeningen i 1973. Ministeriets stilling var urokkelig klar. Uanset hvilke argumenter vi kunne fremføre for titelbeskyttelse, kunne man ikke se, der var noget behov for det. Ministeriet afviste kort sagt enhver form for videre overvejelse om autorisation.

(Dansk Psykolognyt 7, 19. april 1982)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge