Kommentar til ”Lortebrunt”

 I

Det er en yderst alvorlig sag for vores profession, at der i store dele af den danske befolkning ikke blot hersker ligegyldighed, men direkte en stærk negativ holdning til os. Jeg tror dog ikke, vi kommer nogen vegne i retning af at skabe forståelse og interesse for vor profession, endsige flere psykologstillinger, ved at tale om andres bæfingre. Men det er meget karakteristisk for danske psykologer at afholde sig fra selvkritik.

(Kommentar fra Birgitte Brun. I Dansk Psykolognyt 21, 5. november 1976)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge