Kredsene under opmarch

 I

Der er tidligere her i bladet stillet forslag om at oprette lokale kredse. På generalforsamlingen vedtoges ændringer i vedtægterne, der giver mulighed for, at foreningen yder støtte til sådanne kredses oprettelse.
De positive erfaringer med Jyllandskredsen taler for, at man vel også forøger sig på Fyn og måske opdeler det storkøbenhavnske områder i mindre områder, hvor man uden at tage til byen hurtigt kan komme i kontakt med hinanden. Sådanne lokale kredse har den fordel, at de bliver tværfaglige.
(Dansk Psykolognyt 8, 15. april 1969)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge