Krig i Vietnam

 I

Hvor langt er vi kommet i nedtællingen? Langsomt, men sikkert udvides krigshandlingerne i Sydøstasien, nye landområder inddrages, nye kampmetoder af prøves. Hvad kan vi gøre? (…) Inden for andre akademiske faggrupper er man gået i gang: læger, arkitekter, bibliotekarer, civilingeniører og jurister. På generalforsamlingen i Dansk Psykologforening blev det foreslået, at der nedsættes et udvalg, der skulle finde frem til, hvad der praktisk kunne gøres.
(Dansk Psykolognyt 10, 15. maj 1966)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge