Ledighed i 1983

 I

Ud fra en anslået kandidatbestand på 2.100 psykologer var 416 berørt af ledighed i perioden 22. august til 18. september 1983. Det svarer til, at 19,8 % – altså hver femte psykolog – i perioden var berørt af ledighed.

(Dansk Psykolognyt 23, 27. december 1983)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge