Medvirken i børneværnssager

 I

Ifølge den nye lov om børne- og ungdomsforsorg, der træder i kraft 1. april 1965, skal der i behandlingen af de sager, hvor forældrenes samtykke til en anbringelse af barnet uden for hjemmet ikke kan opnås, medvirke en pædagogisk-psykologisk tilforordnet. Hidtil har den lokale underretsdommer alene været tilforordnet i disse sager.
(Dansk Psykolognyt 2, 15. januar 1965)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge