Nej til EEC

 I

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at deltage i arbejdet mod dansk indmeldelse i EEC og at støtte etableringen af nye arbejdsgrupper, der har til opgave at udrede, hvilke konsekvenser medlemskab i EEC vil få for danske psykologers arbejdsforhold.
(Forslagstekst fremsat på foreningens generalforsamling den 25. marts 1972. Bragt i Dansk Psykolognyt 8, 15. april 1972. NB. Forslaget faldt ved en efterfølgende urafstemning)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge