Nyt fra Århus

 I

Den 1. juni 1968 udnævntes docent, lektor, dr.phil. Gerhard Nielsen, Københavns Universitet, til den første professor i psykologi ved Aarhus Universitet.
(Dansk Psykolognyt 12, 15. juni 1968)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge