Omkring en 1. maj

 I

Den 1. maj 1980 deltog Dansk Psykologforening i fagbevægelsens 1. maj-arrangement i Fællesparken i København. Herom skriver formanden, Elsa Schmidt, i en leder:

“Bestyrelsen besluttede en tilmelding til fællesdemonstrationen i København, fordi den ikke var bundet til enkelte partier, og fordi der her var mulighed for at vise det private arbejdsmarkeds lønmodtagere, at de offentligt ansatte er i samme båd – nemlig lønmodtagere. Dansk Psykologforening var den eneste akademikerorganisation, der havde tilmeldt sig.

Vi finder det nødvendigt at opfordre til en debat om foreningens fremtidige stilling til 1. maj, så bestyrelsens dispositioner i fremtiden kan have dækning blandt medlemmerne.”

(Dansk Psykolognyt 10, 15. maj 1980)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge