”Overproduktion” af psykologer

 I

Fra talrige sider er det fejlagtige udtryk ”psykologmangel” hyppigt blevet bragt i anvendelse. Efter samtaler med ca. en halv snes kandidater er det min faste overbevisning, at markedet af psykologer på nuværende tidspunkt er overmættet i foruroligende grad, medmindre den pågældende søger til en fjernt beliggende egn i det danske rige.
(Dansk Psykolognyt 18, 15. september 1967)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge