Overproduktion eller mangelvare?

 I

Det er, som om man blandt yngre psykologer har kunnet spore en ængstelse for, at der ikke skulle være stillinger nok til alle, og at i hvert fald den kliniske sektor skulle være ved at være mættet. Nu må man måske i større udstrækning end tidligere gøre sig klart, at der er andre arbejdsområder for psykologer end det kliniske, men umiddelbart tyder stillingsopslagene ikke på, at hverken det kliniske eller andre områder er mættet.
I 1963 har der været opslået 99 stillinger, heraf 50 på det kliniske område. I 1963 forlod 47 kandidater universitetet, altså ikke engang tilstrækkeligt til at dække de averterede kliniske stillinger.
(Dansk Psykologforenings meddelelser 9, 1. maj 1964)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge