Plattedamerne

 I

Dansk Psykologforening mener, at plattedamernes faglige kamp for en bedre minimumsløn har udviklet sig til ikke blot at være en faglig tvist mellem plattedamerne og Den kgl. Porcelainsfabrik, men Arbejdsgiverforeningens forsøg på at hæmme en stærkt tiltrængt lønforbedring på lavtlønsområdet. Dansk Psykologforening har derfor købt dette nummers forside for 5.000 kr.

Bestyrelsen

(Dansk Psykolognyt 16, 27. august 1976)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge