Psykologer i Arbejdstilsynet

 I

I 1978 blev de første psykologer ansat i Arbejdstilsynet. Disse ansættelser skete som en naturlig følge af arbejdsmiljøloven, der trådte i kraft 1. juli 1977. Loven åbner mulighed for, at man ad lovgivningens vej kan fastsætte retningslinjer for forholdsregler imod psykisk belastende arbejde. Loven omtaler ikke direkte psykisk sundhedsskadeligt arbejde, men disse forhold er omtalt i bemærkningerne til loven.

(Dansk Psykolognyt 3, 6. februar 1980)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge