Psykologer i industrien?

 I

Oprindelig var psykologuddannelsen jo tænkt anvendt i skolen, men det har hurtigt vist sig, at psykologer har kunnet anvendes en del andre steder, f.eks. i hospitaler, hæren, fængselsvæsenet m.v. Derimod er endnu kun få psykologer begyndt at arbejde i industrien, hvor der dog er mange opgaver, som vi har specielle forudsætninger for at løse.
(Af artikel i Dansk Psykologforenings meddelelser 22, 15. december 1961)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge