Psykologer og medierne

 I

I Dansk Psykolog Forenings regi er oprettet en mediegruppe, hvis formål blandt andet er at formidle kontakt mellem pressen og psykologer i forbindelse med udbredelsen af emner af fagpsykologisk relevans i den offentlige debat.

(Psykolog Nyt 18, 13. oktober 1986)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge