Psykologernes image

 I

Interviewer: Hvad synes du om psykologerne som stand? Hvilket image synes du vi har?
Svar: Hvis vi ser på det almindelige image, er det vel karakteriseret af i hvert fald to ting. Det ene, at de er temmelig aggressive politisk og identificeres med den gruppe af mennesker, der mere eller mindre postuleret søger at identificere sig med arbejderen og vel søger at fremme de tanker, de har, mere gennem revolution end gennem evolution. Den anden er den almindelige opfattelse af, at psykologerne mener at have fundet de vises sten, idet de kan give udtryk for en missionsk holdning. Det er ikke mit indtryk, at standen som sådan på nogen måde er accepteret i samfundet.

(Interview med direktør Morten Knudsen, Teknologisk Institut. Dansk Psykolognyt 1, 10. januar 1975)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge