Psykologforeningens 35-års jubilæum

 I

I 1982 er det 35 år siden, Dansk Psykologforening blev stiftet. Ved 25-årsdagen i 1972 bidrog en række omstændigheder til, at det runde år ikke blev fejret. Alene den store tilvækst af medlemmer i 70’erne har gjort, at hovedparten af os er relativt ”historieløse”. 35-årsdagen vil derfor være en god lejlighed til at trække linjerne op fra dengang til nu – hvad har de store debatspørgsmål været, hvordan, hvornår og med hvilke midler er de blevet klaret. Hvordan har de faglige og politiske omstændigheder udviklet sig. Hvordan blev psykologerne til psykologer.

Foreløbig er de tidligere formænd blevet anmodet om bidrag til et historieskrivende jubilæumsskrift.

(Dansk Psykolognyt 18, 5. oktober 1981)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge