Psykologien i 1980’erne

 I

Vi står over for 1980’ernes fortsatte økonomiske krise. Men vi har muligheder. Særforsorgen udlægges, og arbejdsopgaverne ændres. Dette område kunne opsuge mindst 400 psykologer i 1980’erne.. Socialforvaltningsområdet er i krise. Den mere snævre økonomiske hjælp nytter ikke tilstrækkeligt. Her kunne opsuges 2-300 psykologer i tiåret. Arbejdsmiljøområdet er under udvikling og vil kunne tage omkring 100 psykologer. Det psykiatriske hospitalsvæsen er under omlægning og vil med ændrede arbejdsformer kunne tage omkring 200 psykologer. For slet ikke at tale om det private erhvervsliv. Vi kan få hjælp af befolkningen i disse sager, fordi vi efterhånden kendes som faggruppe og der er en begyndende tillid til os.

(Nytårsleder i Dansk Psykolognyt 1, 14. januar 1980)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge