Psykologisk pardans

 I

Det er ikke længere rygter, men glædelige realiteter: Dansk Psykolog Forening og Danmarks Lærerforening har nu indgået en aftale om dobbeltorganisering af skolepsykologerne i PPR-området. Målet er at etablere eller styrke det psykologfaglige fællesskab i kommunerne. På vegne af bestyrelsen byder jeg et hjerteligt velkommen til de 400 nye medlemmer af foreningen.

(Leder. Psykolog Nyt 16, 6. september 1996)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge