Psykologloven til høring

 I

DP har indledt sit høringssvar med at konstatere vores glæde over, at der nu fremsættes et lovforslag til en psykologlov. Der er i lovforslaget flere gode intentioner: titelbeskyttelse, en autorisation, et uafhængigt psykolognævn, der vil give en uafhængig klageinstans og en forbedret tavshedspligt. Imidlertid er der også en række forhold, som vi mener kunne gøres bedre …

(Psykolog Nyt 19, 5. oktober 1992)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge