Psykologtitlen

 I

Citat fra referat af generalforsamlingen i 1957: Det henstilledes, at bestyrelsen i det kommende foreningsår arbejder videre med at undersøge mulighederne for beskyttelse af psykologtitlen.

(Dansk Psykologforenings meddelelser 2, 2. april 1957)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge