Repræsentantskabet

 I

Repræsentantskabet har ud over bestyrelsen bestået af en repræsentant fra hver af foreningens sektioner, Jyllandskredsen, Universitetet samt de studerendes råd. Det første repræsentantskabsmøde blev afholdt 10. november 1962.
(Dansk Psykologforenings meddelelser 5, 1. marts 1963)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge