Skattestop og ledighed

 I

Den høje psykologledighed er bekymrende, 7,8 % i marts 2005 mod 3,5 % i marts 2002. I faktiske tal er 202 flere blevet ledige. En af forklaringerne er skattestoppet, en anden er, at det sidste, store hold cand.pæd.psych.’er er dimitteret inden for kort tid i 2004.

(Psykolog Nyt 9, 13. maj 2005)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge