Socialistiske Psykologer

 I

På mødet d. 25. april 1972 blev planlægningsgruppens oplæg til målsætningsdebat diskuteret og enstemmigt vedtaget i følgende form: ”Organisationen af ”Socialistiske Psykologers” formål er, ud fra en erkendelse af det nuværende kapitalistiske samfunds udbytning og bevidsthedsmæssige undertrykkelse, effektivt – ved udnyttelsen af alle vore ressourcer – at medvirke til gennemførelsen af arbejdernes overtagelse af produktionsmidlerne samt realiseringen af det stats- og klasseløse samfund.”
(Situationsrapport bragt i Dansk Psykolognyt 10, 15. maj 1972)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge