Stort nordisk møde i København

 I

Dansk Psykolog Forening stod i dagene 18.-20. august 2004 som vært for 22. Nordiske Psykolog Kongres. 400 deltagende psykologer fra alle de nordiske lande mødtes om temaet ”Psychology in a World of Change and Diversity”.

(Psykolog Nyt 16, 10. september 2004)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge