Stud.psyk. som Studenterrådsformand

 I

For første gang er en stud.psyk. blevet valgt til formand for Studenterrådet ved Københavns Universitet. Jan Løve har i et år været de psykologistuderendes repræsentant i rådet, og i sidste måned fik han overrakt nøglen til universitetsporten som et tegn på sin nye værdighed. Det er herligt at se, at vores fag nu er så bredt accepteret – eller glemt.
(stud.psyk. 4, december 1964. Bladet er siden september 1964 fast inserat i Dansk Psykolognyt)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge