Tal dansk, I skabhalse!

 I

”… historiens subjekt i det kapitalistiske samfund … arbejderklassen … almene og specifikke bevidsthedsformer … hvordan kommunikationen i arbejderklassen foregår i en ”restringeret kode” … dikotome samfundsforståelse … bevidstheden som afledt størrelse af kapitalen, som historiens subjekt … kimen til spontanistiske uartikulerede spasmer … en selvbekræftende forståelse af elendighedens reproduktion …”.

En sådan formynderisk, bedrevidende, selvindforstået udtryksform skader mere, end den gavner. Tal dansk, I skabhalse!

(Helmuth Nyborg, Aarhus Universitet, citerer fra eksamensbesvarelser i forbindelse med emnet ”klassespecifik socialisation”. (Debatindlæg i Dansk Psykolognyt 5, 7. marts 1975)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge