Tallenes tyranni

 I

Helt grelt slår manien, kendt under navnet New Public Management, ud i psykiatrien. Her er ydelser nærmest blevet et matematisk begreb, som slet ikke handler om, hvad man tilbyder patienter og deres pårørende, men kun om at samle enheder til bunke i møntfoden ’ydelse’.

(Leder. Psykolog Nyt 20, 5. december 2014)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge