Tavshedspligt udvides

 I

Psykologerne får deres tavshedspligt sikret gennem en ændring af psykologloven. Ændringen træder i kraft 1. juli 2000 og gælder § 21. Her tilføjes: ”Reglerne om tavshedspligt (…) finder tilsvarende anvendelse på psykologer.” Med denne formulering eksisterer der en lovfæstet tavshedspligt for psykologer, uanset om de er autoriseret eller ej.

(Psykolog Nyt 7, 7. april 2000)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge