Tilløb til dansk gerontopsykologi

 I

Her i landet eksisterer alderdomspsykologi knap nok – i hvert fald inden for de etablerede psykologiuddannelser. Det er paradoksalt, at alderdomspsykologi er integreret i undervisningen i en række andre fagområder (læger, sygeplejersker, hjemmehjælpere m.fl.), og på Aarhus Tandlægehøjskole får vordende tandlæger mere formaliseret undervisning i alderdomspsykologi end vordende psykologer ved Aarhus Universitet.

(Pia Fromholt, i Dansk Psykolognyt 13, 18. juli 1983)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge