Tøven over for etiske principper

 I

På trods af det principielt ønskelige i fælles nordiske etikregler er bestyrelsen betænkelig med den konkrete udformning af det foreliggende udkast. Særligt finder bestyrelsen det betænkeligt, at der gives detaljerede forskrifter og forbud frem for generelle retningslinjer for etisk adfærd.

(Referat af bestyrelsesmøde 31. januar 1989. I Psykolog Nyt 5, 6. marts 1989)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge