Ved indgangen til 1970’erne

 I

Vore forbrugere – det være sig patienter, studenter eller klienter i videste forstand – tænker, føler, vil og gør på andre måder, end de fleste af os har lært de skulle. Kategorier som intelligens, behov, normalitet, patologi, neurose etc. har mistet deres klare afgrænsning og mening. De klassiske sygdomsenheder og individuelle personlighedstræk suppleredes i 60’erne med identitets- og eksistenskriser, fremmedgjorthed, eufomani og lignende uhåndterlige begreber.
Vi fungerer i en overgangstid, præget af værdinihilisme og -revisionisme, af brydninger i familie- og kulturmønsteret. En tid, hvor life-space omstruktureres på grund af Vietnam, Biafra, Tjekkoslovakiet, rumforskning, oprør, hippiebevægelse, merkantilisme, idealisme …
(Redaktionel kommentar, Dansk Psykolognyt 2, 15. januar 1970)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge