Vidnepligt

 I

”Der findes ikke her i landet nogen lovgivning om psykologer; der påhviler derfor ikke psykologer som sådanne tavshedspligt i medfør af lov eller anden offentligretlig forskrift.”
(Betænkning nr. 316 om vidner, afgivet af det af Justitsministeriet den 9. december 1958 nedsatte udvalg. Citeret i Dansk Psykologforenings meddelelser 3, 1. februar 1963)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge