Tilfredshed med Dansk Psykolog Forenings rådgivning

 I

Dansk Psykolog Forening monitorerer løbende medlemmernes tilfredshed med sekretariatets service på forhandlingsområdet.  Monitoreringerne viser et billede af generel tilfredshed, men der er plads til forbedringer.

Medlemmernes tilfredshed med forhandlinger om løn og vilkår er af største betydning. Derfor måles medlemstilfredsheden når du får rådgivning af sekretariatet til:

  1. Forhandlingsforløb
  2. Kontraktgennemgang
  3. Telefonrådgivningen

Monitoreringerne viser god tilfredshed med forhandlingsforløb om løn og vilkår, samt for kontraktgennemgang. Desværre er der en for stor gruppe, som ikke er tilfredse med rådgivningen via telefon.

 

Tilfredshed med rådgivning om lønforhandling og kontraktgennemgang

For rådgivning ifm. forhandlingsforløb og kontraktforhandling er der 3 succeskriterier. For det første skal mindst 40 pct. ”i høj grad” være tilfredse. For det andet skal mindst 60 pct være overvejende positive og højst 10 pct. må ”slet ikke” være tilfredse.

For de medlemmer, der fik rådgivning om lønforhandling oplever hele 84 pct., at de i høj grad bliver mødt professionelt og respektfuldt af DP’s medarbejdere og 76 pct. oplever at kommunikationen er klar og forståelig. Og over halvdelen er i ”høj grad” tilfredse med lønforhandlingen og lønresultatet de fik gennem Dansk Psykolog Forening.

figur 1 -2

For de medlemmer, som modtager rådgivning om kontrakter oplever hele 91 pct., at de i høj grad bliver mødt professionelt og respektfuldt af DP’s medarbejdere og 84 pct. oplever at kommunikationen er klar og forståelig. Og over halvdelen kan i høj grad bruge den rådgivning de får gennem Dansk Psykolog Forening i forhandlingen om ansættelseskontrakt.

Slide2

Tilfredshed med telefonrådgivning, men for mange er ikke tilfredse

For telefonrådgivning er Dansk Psykolog Forenings mål om, at mindst 40 pct. i ”høj grad” skal være tilfredse og mindst 60 pct. er overvejende positive, opfyldt. Af dem, der ringer til rådgiverne i Dansk Psykolog Forening oplever 58 pct., at de får svar på deres spørgsmål og de er i høj grad tilfredse med den service de fik.

Slide3

Desværre er der også en for stor gruppe af de personer, som ringer til DP, som slet ikke får svar på deres spørgsmål eller slet ikke er tilfredse med den service de fik. Det betyder, at Dansk Psykolog Forenings succeskriterie om, at maksimalt 10 pct. er negative, ikke er opfyldt. På den baggrund er der iværksat initiativer, hvor foreningen arbejder med at afdække årsagen til utilfredsheden og arbejder med at forbedre medlemstilfredsheden på de parametre, hvor utilfredsheden identificeres.

Slide4
FAKTABOKS

Evalueringerne af medlemmernes tilfredshed med deres lønforhandlinger er punkt 2.1 på Arbejdsprogram

2018-21. Dansk Psykolog Forening har i perioden udviklet nye metoder til løbende at monitorere tilfredsheden med den rådgivning som man kan få som medlem ved Dansk Psykolog Forening. Foreningen får nu et billede af om der leveres en tilfredsstillende service i kerneforretningen. Og dermed vil der også kunne ske en løbende politisk opfølgning på områdets samlede status og kvalitet.

Dansk Psykolog Forenings succeskriterier for tilfredshed:

  1. Mindst 40 pct. er positive
  2. Mindst 60 pct. er overvejende positive
  3. Maksimalt 10 pct. er negative
faktakboks

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge