Anmeldelsesblanket for Tillidsrepræsentant og Suppleant

ALLE FELTER SKAL UDFYLDES

Oplysninger om:
Tillidsrepræsentant, Tillidsrepræsentant, suppl.AC-Tillidsrepræsentant, AC-Tillidsrepræsentant, suppl.DP fælles tillidsrepræsentantDP fælles tillidsrepræsentant, suppl.AC-Fællestillidsrepræsentant

Arbejdsgivers e-mail: (HR/Personaleafdelingens e-mail)

Tillidsrepræsentantens e-mail privat:

Tillidsrepræsentantens navn:

Tillidsrepræsentantens privatadresse:

Tillidsrepræsentantens telefon privat:

Tillidsrepræsentantens faglige organisation

Tillidsrepræsentantens telefon arbejde:

Tillidsrepræsentantens e-mail arbejde:

Tillidsrepræsentantens tidspunkt for ansættelse:

Suppleantens e-mail privat:

Suppleantens navn:

Suppleantens privatadresse:

Suppleantens telefon privat:

Suppleantens faglige organisation

Suppleantens telefon arbejde:

Suppleantens e-mail arbejde:

Suppleantens tidspunkt for ansættelse:

Navn på tidligere tillidsrepræsentant:

Navn på tidligere suppleant:

Samlige arbejdspladser og adresser på arbejdspladser, du er tillidsrepræsentant eller suppleant for - også lokalafdelinger, forvaltninger, institutioner mv.:

Her er en række faglige organisationer. Angiv venligst, om dine kolleger er organiseret i nogle af organisationerne. Skriv i så fald i tekstområdet nedenfor, hvor mange kolleger pr. organisation:
AF (Arkitektforbundet)BF BibliotekarforbundetDDD (Den Danske Dyrlægeforening)DdP (Den Danske Præsteforening)DJØF (Danmarks Jurist- og Økonomforbund)DKF (Dansk Kiropraktor Forening)DM (Dansk Magisterforening)DMF (Dansk Mejeriingeniørforening)DMpF (Dansk Musikpædagogisk Forening)DOKS Dansk Organist og Kantor Samfund)DP (Dansk Psykolog Forening)FAC (Forsvarsgruppen i AC)GL (Gymnasieskolernes Lærerforening)HL (Handelsskolernes Lærerforening, adjunkt- og lektorgr.)IDA (Ingeniørforeningen)JA (Jordbrugsakademikerne)KS (Forbundet Kommunikation og Sprog)LF (Lægeforeningen)PD (Pharmadanmark)SIF (Foreningen af Skibsinsp. under Søfartsstyrelsen)TF (Tandlægeforeningen)TNL (Tandlægernes Nye landsforening)

Hvor mange stemmeberettigede repræsenterer du som tillidsrepræsentant eller suppleant?:

Hvor mange deltog i valghandlingen?:

Hvor mange stemmer var der for tillidsrepræsentanten?

Hvor mange stemmer var der for suppleanten?:

Valgdato:

Valgsted:

Valgmødets dirigent:

Jeg, tillidsrepræsentanten, bekræfter, at ovenstående oplysninger er rigtige:

Jeg, suppleanten, bekræfter, at ovenstående oplysninger er rigtige:

Bekræft venligst, at du ikke er en robot:

 

Kontaktformularerne er beskyttet af reCAPTCHA.
Se Googles Privatlivspolitik og Servicevilkår i den forbindelse.

VIDSTE DU DET?

Nyvalgte tillidsrepræsentanter kan få bistand fra foreningens konsulenter, som giver telefonisk support forud for og under forhandlinger, sidder med ved forhandlinger og tjenstlige samtaler – og hjælper med opstart af netværk for grupper af tillidsrepræsentanter.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge