Har du som TR eller AMR problemer med arbejdsmiljøet og har I svært ved at trænge igennem til ledelsen med jeres problemer og løsningsforslag er der hjælp at hente.

Foreningen har indledt samarbejde med Team Arbejdsliv. TR og AMR kan få op til 2 gange 1 1/2 timers rådgivning fra konsulenter i Team Arbejdsliv.

Kontakten til Team Arbejdsliv formidles via foreningens konsulenter

Rådgivningen kan f.eks handle om :

  • En dialog om og vurdering af problemstillingen som henvendelsen handler om.
  • En undersøgelse af forskellige handlemuligheder. Det kan være i forhold til :
  • Arbejdets karakter, herunder arbejdstid, arbejdsmængde, organisering af opgaverne, de organisatoriske rammer for indflydelse, åbenhed, indflydelsesmuligheder, grænseløshed, klarhed i mål og rammer mm.
  • Sociale relationer, tillid og retfærdighed, samarbejde, kommunikation, rammer for dialog, møder, videndeling mm.
  • Fysiske rammer og systemer, herunder kontorforhold, plads, IT systemer og andre hjælpemidler
  • Ledelse
  • Andet
  • Undersøgelse af muligheder for at medlemmet kan komme i dialog om den givne problemstilling
  • Plan for dialog om og taktik til at komme i dialog med leder /ledelse

Rådgivningen gives som udgangspunkt i TeamArbejdslivs lokaler i Valby. For medlemmer i Jyllang og på Fyn kan der gennemføres samtale pr. telefon eller over nettet, f.eks Skype.

Samtalen består i et møde, der har til formål at afklare den problemstilling TR/ AMR oplever arbejdspladsen står i, samt at udvikle ideer til, hvordan der kan handles. Det kan ofte være svært for den enkelte, selvom man kender arbejdspladsen godt. Ved den første samtale, laves i fællesskab en analyse af situationen og undersøgelse af handlemuligheder.

Når samtalerne er delt op i 2 skyldes det at der efter den første del sandsynligvis vil være behov for at TR/AMR kan undersøge forskellige forhold på virksomheden.

RESSOURCER

Her kan du læse mere om TeamArbejdsliv.

Husk at kontakten skal formidles gennem en konsulent i Dansk Psykolog Forening.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge