Tillidsrepræsentanten er foreningens lokale repræsentant, hvilket indebærer, at han/hun er bemyndiget til at forhandle løntillæg til psykologer (bortset fra ledende psykologer og chefer) på foreningens vegne. Derudover er tillidsrepræsentanten talerør for psykologkollegerne og bistår dem i forbindelse med samarbejdsproblemer eller lignende.

Sekretariatet bistår tillidsrepræsentanterne gennem:

  • Skriftlig information på foreningens hjemmeside og i TR-Nyt
  • Kurser og møder rundt om i landet
  • Direkte rådgivning hos konsulenterne
  • Konkret bistand i særligt vanskelige sager

I afskedigelsessager tager sekretariatet over.

For at kunne rådgive så godt som muligt skal foreningen have opdaterede oplysninger om arbejdspladserne. Derfor skal tillidsrepræsentanterne informere sekretariatet om indgåede lønaftaler, ændringer i valggrundlag, organisationsændringer og andet, der er relevant for foreningen.

Fratræder du dit tillidshverv er det også vigtigt at vi får besked om dette. Det kan du give os ved at sende en mail til dp@dp.dk

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge