Kurserne for foreningens tillidsrepræsentanter (TR), som primært er af 1-2 dages varighed, udbydes af Dansk Psykolog Forening (DP) og Akademikernes Centralorganisation (AC). Nogle af kurserne er også velegnede for DP’s arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) – (se under det enkelte tilbud, hvor vi noterer, når kurset/mødet også har relevans for AMR).

Kurserne giver viden om TR-arbejdet, forhandlingstræning m.m. og derudover mulighed for at møde TR-kolleger, som man kan få glæde af at sparre med. Derfor opfordres alle nye tillidsrepræsentanter stærkt til at gennemgå uddannelsen.

Vores faste tilbud er:

  • DP’s introduktionskursus for nyvalgte tillidsrepræsentanter “Velkommen som TR i DP – med fokus på funktion og forhandling
  • AC-basiskurser, modul 1: Grundkursus om TR-arbejdet med emner som TR i samarbejdsudvalget, TR som rådgiver, TR som forhandler
  • AC-basiskursus, modul 2: Nye lønsystemer, herunder udviklingsaspekter og forhandlings” håndtag”
  • AC-basiskursus, modul 3: Samarbejdsudvalg/ MED-udvalg
  • AC-basiskursus, modul 4: Forhandlinger med succes
  • AC’s overbygningskurser om psykisk arbejdsmiljø, gennemslagskraft, offentlig ansættelsesret, konflikthåndtering og retorik.
  • DP-kurser: Emner af særlig interesse for psykolog TR’ere og AMR’ere
  • DP´s regionale dialogmøder mellem tillidsrepræsentanter
  • DP’s årsmøder for TR’ere og AMR’ere

 

Derudover henviser vi til TR/AMR Nyt og kursuskalenderen for andre løbende tilbud til TR’ere og AMR’ere.

INFO OM TR-KURSER

Du kan som TR tilmelde dig kurser i både DP og AC regi.

For at få mest muligt ud af kursusrækken anbefaler vi, at du først gennemfører DP’s eget TR velkomstkursus, før du deltager i AC’s TR kurser.

 

AC’s TR kurser 2021

Du finder ACs TR kursusprogram her.

Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet. Hvis kurset er fuldt booket, vil du automatisk komme på venteliste (du kan derfor se bort fra tilmeldingsfristen på AC’s kursusprogram).

 

DPs meritgivende kurser til specialistuddannelsen 2021

DP tilbyder nogle pladser til TR på relevante kurser for dit tillidshverv.

Bemærk, at bestyrelsen har besluttet nogle optagelseskriterier, som du som TR/TR suppleant vil blive spurgt nærmere ind til i tilmeldingsflowet på det enkelte kursus.

For at komme i betragtning til meritgivende kurser skal du have gennemført DPs velkomstkursus, 2 AC TR kurser, endvidere skal du have varetaget hvervet som TR/TR suppleant i minimum 2 år forinden. TR vil have prioritet. Pladserne fordeles efter ”først til mølleprincippet”, hvis der er flere ansøgere end pladser.

 

Tilmelding

Du tilmelder dig via Mit DP og kursuskalenderen – vælg ”kurser om løn og arbejdsmarked” og herunder ”TR/AMR kurser”.

DP’s egne TR velkomstkurser ligger også i kursuskalenderen under Løn, Arbejdsmarked og tillidshverv, hvor du ligeledes kan tilmelde dig.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge