Hvad vil det sige, at være bisidder som TR?

At være bisidder betyder, at du deltager i et møde sammen med en kollega, der er indkaldt til en samtale. Du spiller en vigtig rolle for din kollega i at sikre, at processen forløber ordenligt. Kontakt Dansk Psykolog Forening, hvis du har spørgsmål til din rolle som bisidder eller hvis der er optræk til afskedigelse af medlemmet.

Typiske situationer, hvor TR fungerer som bisidder:

  • Sygesamtaler – Sygdom er lovligt forfald og kan ikke umiddelbart medføre afskedigelse. Er der tale om langvarig sygdom kan arbejdsgiveren dog lovligt indlede en opsigelse den sygemeldte begrundet i driftshensyn.
  • Tjenestelig samtale – En tjenstlig samtale er, når ledelsen beder en ansat om at komme til møde – som regel fordi, der er problemer af en eller anden art. En tjenstlig samtale kan være starten på en egentlig sanktion, enten en advarsel eller en afskedigelse
  • Samarbejdsproblemer

Din rolle som bisidder

Som bisidder er du ikke part i sagen, men alene rådgiver. Du er ikke garant for at sagen ”vindes”, men at kollegaen behandles ordentligt, og at reglerne overholdes. Du skal selvfølgelig også støtte din kollega på det menneskelige plan.

Er du selv involveret i sagen eller inhabil i forhold til din kollega, skal du bede en anden for eksempel TR suppleanten eller en konsulent fra Dansk Psykolog Forening om at deltage i stedet.

Skal du være bisidder opfordrer vi dig til at kontakte Dansk Psykolog Forening for at få gode råd og en vurdering af sagen

Hvad skal du være opmærksom på?

Inden mødet
Inden mødet skal du snakke sagen igennem med den kollega, som skal til samtale.

Du skal også sikre dig, at I ved, hvad mødet handler om. Det betyder noget for jeres forberedelse om mødet drejer sig om sygdomsfravær, afskedigelse, samarbejdsproblemer eller noget helt fjerde. Er du i tvivl om den reelle dagsorden, så kontakt den, der har indkaldt til mødet.

Under mødet
Aftal hvem der skriver referat, og hvordan I godkender det. Arbejdsgiveren eller ledelsen har notatpligt i det offentlige, og bør skrive referatet, men det kan være en god idé, om du også tager noter – specielt hvis der træffes beslutninger.

Vær opmærksom på at mødet ikke skifter karakter undervejs. Er der indkaldt til en samtale om fx opstramning af et uddannelsesforløb, og I pludselig snakker om afskedigelse, så har mødet ændret karakter. Afbryd mødet og bed arbejdsgiveren indkalde til et nyt møde med den konkrete dagsorden.

Husk at aftale en opfølgning på mødet, hvis I har aftalt noget, der skal forbedres/evalueres efter en bestemt periode.

Efter mødet
Når mødet er slut, er det vigtigt, at du snakker sagen igennem med kollegaen og endnu engang sikrer dig, at der ikke er opstået misforståelser om, hvad der blev aftalt. I kan eventuelt aftale en opfølgning senere, hvis der er behov for dette.

Er du/I ikke enige i referatet, så gør opmærksom på det skriftligt efterfølgende.

Du kan i øvrigt læse mere om Trivsel & Sygdom her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge