Tillidsrepræsentant: Psykologarbejdspladser står igen for skud

 I

For anden gang på et år risikerer et uvist antal psykologer at miste deres job i Arbejdstilsynet. Denne gang på grund af V-regeringens spareplaner i sit finanslovsforslag for 2016, hvor flere end 100 stillinger står til at ryge.

Af Henning Due

Omkring 140 fuldtidsstillinger i Arbejdstilsynet – herunder et uvist antal psykologstillinger – står til at blive skåret væk, hvis V-regeringens finanslovsudspil bliver stemt igennem i Folketinget i sin nuværende form.

Det vurderer cand. psych. Bjørn Giesenbauer, der er fælles tillidsrepræsentant for psykologerne i Arbejdstilsynet.

– Regeringens finanslovsforslag betyder, at Arbejdstilsynet vil kunne gennemføre færre tilsyn end i dag og dermed mindre tid til at gå i dybden med at sikre det psykiske arbejdsmiljø på landets arbejdspladser, siger Bjørn Giesenbauer.

Han peger på, at Venstre godt kan skyde en pind efter de ambitiøse reduktionsmål, som regeringspartiet selv har været med til at formulere i et bredt politisk forlig: en 20 procents reduktion af de psykiske overbelastninger på landets arbejdspladser i 2020 sammenlignet med 2012.

– Den her besparelse kommer til at koste. Både samfundsmæssigt og på arbejdsmiljøet i hverdagen hos den enkelte medarbejder, siger Bjørn Giesenbauer.

Udmeldingen af Arbejdstilsynets direktør er, at den foreslåede besparelse på finansloven betyder, at Arbejdstilsynet i 2017 har ca. 90 mio. kr. mindre end i 2015, hvilket svarer til en budgetreduktion på ca. 20 procent.

– Sammen med de fortsatte krav om årlige generelle effektiviseringer i staten på 2 procent skal der altså spares markant, hvis der bliver flertal for regeringens udspil, og det betyder, at der skal nedlægges ca. 140 årsværk og findes væsentlige besparelser i driftsudgifterne, siger Bjørn Giesenbauer.

Problemet gentager sig
Det er ikke første gang, at Arbejdstilsynets særlige, målrettede indsats på det psykiske arbejdstilsynsområde, der har 25 psykologer tilknyttet, står for skud.

For et år siden stod Bjørn Giesenbauer med nogenlunde samme nedslående udmelding til sine kolleger, efter den daværende SR-regering i sit finanslovsforslag for 2015 ikke havde ikke sat penge af til den ekstrabevilling, som finansierede lønnen for i alt 120 medarbejdere i Arbejdstilsynet.

Dengang manglede der omkring 80 millioner kroner til at kunne opretholde Arbejdstilsynets bemanding, men efterfølgende lykkedes det – bl.a. pga. pres fra fagforeningerne – at få hullet lukket.

– Arbejdstilsynet fik et år til at finde en løsning, men med det aktuelle finanslovudspil fra V-regeringen rykkes ”hullet” nu et halvt år nærmere, fordi regeringen foreslår, at bevillingerne fra Forebyggelsesfonden til de særlige tilsynsindsatser skal bortfalde allerede fra medio 2016 og med fuld virkning fra 2017.

Ifølge ham har tilskuddet, der står til at blive skåret væk, bl.a. betydet, at Arbejdstilsynet har kunnet gå i dybden med at få undersøgt det store arbejdspres på sygeplejersker og socialrådgivere.

– Sammenlignet med sidste år virker situationen mere alvorlig, fordi ingen af regeringens støttepartier åbent har kritiseret denne del af finanslovsforslaget.

Han påpeger, at Arbejdstilsynet i forvejen er i gang med en større effektivisering af de generelle tilsyn, som betyder, at tilsynet fra årsskiftet i større omfang vil fokusere på de virksomheder, som allerede har problemer med arbejdsmiljøet, i stedet for at besøge alle virksomheder med mere end to fuldtidsansatte.

– Jeg har svært ved at se, hvordan vi skal effektivisere endnu mere end det, når tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø først og fremmest handler om at have tid til at gå i dialog med virksomheden, siger Bjørn Giesenbauer.

– Vi er nødt til at tale med både ansatte og ledelsen for at forstå arbejdskonteksten, og hvordan den psykiske belastning udformer sig konkret. Ellers kan vi ikke lave en ordentlig vurdering af, om der en sundheds- og sikkerhedsmæssig risiko forbundet med arbejdspladsen og hjælpe virksomhederne med, hvordan de kan arbejde videre med at reducere psykiske belastninger, siger han.

hed@dp.dk

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge