Det føles godt at gøre en forskel for kollegaerne

Diana Jørgensen er tillidsrepræsentant, og selv om det både er hårdt og udfordrende, er det også lærerigt og givende

– Det betyder utroligt meget for mig at være tillidsrepræsentant. Udover at det er enormt interessant at blive en del af det organisatoriske plan på en arbejdsplads og få indblik i beslutningsprocesser og være med til at påvirke dem, der hvor man får lov til det som TR, så er det gode ved arbejdet også, at du kan opleve, at du gør en forskel for dine kollegaer.

Det gælder både, når nogle af de ting, som vi har drøftet i gruppen, rent faktisk fører til nogle forandringer, og også på individplanet, hvis jeg er sammen med en kollega til en samtale eller er bisidder eller rådgiver dem omkring nogle udfordringer, som de oplever omkring deres arbejdsliv, hvor det har en positiv effekt. Det synes jeg er enormt givende at være en del af.

Diana Jørgensen er tillidsrepræsentant i Børne – og Ungeforvaltningen i Københavns Kommune i området Nørrebro-Bispebjerg. Det der tidligere hed PPR, men nu ”tværfaglig supportfunktion”. Hun har efter genvalg været repræsentant i snart fire år.

– Da jeg startede på mit arbejde for snart otte år siden, havde vi ikke nogen tillidsrepræsentant, og da organisationen blev større og større, blev det stadig mere tydeligt for os medarbejdere, at vi manglede nogle til at repræsentere os, både ind i ledelseslaget i forhold til at blive hørt, men også i forhold til helt basale fagforeningspolitiske eller overenskomstmæssige rettigheder. Der havde fx ikke været lønforhandlinger, fortæller Diana Jørgensen.

Kort om Diana Jørgensen

Tillidsrepræsentant i ”Tværfaglig supportfunktion” i Børne – og Ungeforvaltningen i Københavns Kommune i området Nørrebro-Bispebjerg.

Hun har været TR i 4 år.

Diana Jørgensen, TR, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kbh kommune

Et job er ikke bare at gå på arbejde, men også et fællesskab

– Du kan selvfølgelig gøre en forskel for dine kollegaer ved generelt at være sød og imødekommende og omsorgsfuld, men jeg oplever også, at jeg lige kan tage det en tak længere op ved at være TR og forsøge at støtte mine kollegaer der, hvor de måske har det allersværest. Både i de situationer, hvor der er en konkret problemstilling, som de er udfordret af og hjælpe dem i den proces, men også på det mere generelle niveau ved at forsøge at lave nogle aftaler med vores ledelse omkring nogle vilkår, som gør, at vores fællesskab og vores trivsel øges.

Helt grundlæggende giver det at være TR mig mulighed for at være med til at sikre det fællesskab, jeg oplever som vigtigt for mig selv og mine kollegaer.

For mig er det at gå på arbejde ikke bare at gå på arbejde, møde ind og løse en arbejdsopgave og gå hjem igen. Det er rigtig vigtigt for mig, at mens jeg løser den arbejdsopgave, så vil jeg rigtig gerne være omgivet af nogle mennesker, som jeg føler et fællesskab sammen med, siger Diana Jørgensen.

– Og så tænker jeg, at TR giver mig mulighed for både på tværs af byen og landet at være del af et netværk ved også at deltage i årsmødet og arrangementerne, hvor jeg har mulighed for at møde andre tillidsrepræsentanter og netværke og tage viden med mig. Det synes jeg også er spændende.

Krydspres og inddragelse

Diana Jørgensen peger dog også på de udfordringer, som man skal være forberedt på i arbejdet som tillidsrepræsentant.

Du står ofte i en masse situationer, hvor du kan opleve, at du står i et krydspres.

– Og det kan godt være, at vi som psykologer er uddannet i at håndtere gruppeprocesser, men der er mange niveauer i spil, når du både skal repræsentere dine kollegaer og dig selv, og samtidig skal kommunikere med ledelsen og formidle budskaber og beslutninger begge veje, siger Diana Jørgensen.

Det kan fx være svært, når kollegaerne ikke er helt enige, men skal ledes frem til en fælles holdning, der kan bæres videre til ledelsen. Andre gange er opgaven at bære nogle beslutninger tilbage fra ledelsen og gøre det til en god oplevelse for medarbejderne at skulle indordne sig under. For sådan er det at være en del af et kommunalt system, der er nogle ting, der skal igangsættes, og hvordan kan man så gøre det på bedst mulig måde, siger Diana Jørgensen.

– Det synes jeg lærer mig utroligt meget og er noget, som jeg også kan bruge videre i mit arbejde, både generelt og som privatperson, ved at få et endnu skarpere blik ind i, hvordan man forsøger at få alle til at opleve at føle sig inddraget. Det lykkes man med nogle gange, og nogle gange lykkes det selvfølgelig ikke, men så lærer man også af det.

Det kan også være svært, når tillidsrepræsentanten har en viden, som hun endnu ikke kan dele med medarbejdergruppen.

Stil op

Diana Jørgensen opfordrer meget gerne andre psykologer til at stille op som tillidsrepræsentanter.

– Uforbeholdent ja! Det er enormt givende, siger Diana Jørgensen. Hårdt, men lærerigt. Du kan drage rigtig mange erfaringer og paralleller ud til alt andet du foretager dig, både i dit arbejdsliv og i dit privatliv.

Jeg synes, at det er spændende og udviklende.

– Jeg oplever faktisk nogle gange, at det godt kan være en udfordring, når man bliver inddraget i nogle beslutninger, før det bliver almen viden i den brede kollegagruppe. Så prøver jeg altid at sætte den viden, jeg får fra ledelseslaget ind i en ramme, der hedder, hvordan kan jeg bedst muligt – med den viden – hjælpe mine kollegaer videre.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge