Det går ud over lønnen, når TR mangler

Niels Kjeldsen, chefkonsulent i DP: Stil op som tillidsrepræsentant: Du bliver en del af et meningsfuldt korps, der gør noget for andre.

På 71 offentlige psykologarbejdspladser er der ingen tillidsrepræsentant. Det kan gå ud over psykologernes ret til lønforhandlinger og medindflydelse på arbejdsvilkår. Derfor skal de vælge en TR, siger chefkonsulent i DP

Af Nana Lykke, webredaktør

Rigtig mange beslutninger om lønkroner, arbejdsvilkår, fordeling af uddannelsesmidler og tilrettelæggelse af arbejdet tages på arbejdspladserne. Og der gør 178 psykologer valgt som tillidsmænd deres for at skaffe fordelagtige aftaler for deres medlemmer. Men 71 af landets offentlige psykologarbejdspladser – 600 psykologer – mangler en tillidsrepræsentant.

– Det er et kæmpe problem, for Dansk Psykolog Forening kan ikke være på alle landets arbejdspladser. Og selv når vi er derude, er det ikke alt, vi kan se, siger Niels Kjeldsen, chefkonsulent i Dansk Psykolog Forening.

Derfor har Dansk Psykolog Forening nu iværksat en TR-hvervekampagne med det formål at få valgt tillidsrepræsentanter på alle psykologarbejdspladser. Alle offentlige arbejdspladser kan vælge en tillidsrepræsentant, så snart der er fem eller flere psykologer ansat.

Valget skal formelt godkendes af arbejdsgiver og man bliver valgt for to år ad gangen. Ifølge overenskomsten skal tillidsrepræsentanterne skal have tid til at løse TR-faglige opgaver. Du kan læse mere om reglerne i boksen til højre længere nede i artiklen.

Niels Kjeldsen opfordrer alle med lyst til personlig og faglig udvikling til at stille op som tillidsrepræsentant.

– Du bliver en del af et meningsfuldt korps, der gør noget for andre.

Mangler I en TR på din arbejdsplads? Få besøg af DP.

Dansk Psykolog Forening tilbyder alle offentlige arbejdspladser uden tillidsrepræsentant besøg af en konsulent fra sekretariatet.

Konsulenten vil deltage på et møde på arbejdspladsen og fortælle om de mange fordele, der er forbundet med at have en tillidsrepræsentant og i øvrigt fortælle om valgregler og procedurer.

Send en mail eller ring til os på 35 26 99 55.

Læs mere om valgregler og hvem der kan vælge en TR i boksen længere nede i artiklen.

Som TR lærer du din arbejdsplads bedre at kende, du får mere indsigt i forandringerne på din arbejdsplads, og du er med til at gøre din arbejdsplads til et bedre sted at være.

– Dit arbejde får en afsmittende effekt på trivslen på arbejdspladsen og på kvaliteten i opgaveløsningen, siger Niels Kjeldsen.

– Du får desuden tilbud om faglig udvikling i form af en god efteruddannelse som tillidsrepræsentant, et stort fællesskab på 2-4 årlige netværksmøder med andre tillidsrepræsentanter og et meget velbesøgt og engageret TR-årsmøde. Endelig får du din egen konsulent i DP, som du altid kan ringe til, hvis du bliver i tvivl om noget TR-fagligt.

Niels Kjeldsen, chefkonsulent i Dansk Psykolog Forening

Lønforhandlingerne bliver bedst, når de kører lokalt

Når en arbejdsplads mangler en tillidsrepræsentant, er konsekvensen ofte, at der ikke bliver forhandlet løn.

– Vi ser ofte, at der på arbejdspladser uden tillidsrepræsentanter ikke har været lønforhandlinger i måske fem eller seks år. Man har ret til en årlig lønforhandling, hvis man beder om det, men arbejdsgiverne har ikke pligt til at tilbyde det. Alene af den grund er det en god ide at få valgt en tillidsrepræsentant, for så får man sikkerhed for, at de årlige lønforhandlinger bliver gennemført, siger Niels Kjeldsen.

Dansk Psykolog Forening kan dog også hjælpe også med lønforhandlinger og kommer ud, hvis medarbejderne henvender sig om det. Og er der en tillidsrepræsentant kan vedkommende også få en rådgiver med fra DP eller konsultere sin rådgiver i DP. Dog ikke hvert år.

Men lønforhandlingerne bliver bedst, når de kører lokalt, siger Niels Kjeldsen. Lokale tillidsrepræsentanter kan give bedre lønaftaler, end det er muligt for os fra Dansk Psykolog Forening.

Tillidsrepræsentanten kender arbejdspladsen, historikken, er til stede ved nyansættelser, kan få lønoplysninger, tale med psykologer fra andre arbejdspladser, når de er til netværksmøder og også tale med andre faggrupper om deres løn.

– Det er alt sammen med til at give et overblik, som man skal være lokal for at have fuld indsigt i.

Tillidsrepræsentanter er med til at højne fagligheden

Niels Kjeldsen mener også, at tillidsrepræsentanten har en kolossal betydning for arbejdspladsen, rent fagligt:

– Tillidsrepræsentanten gør simpelthen sin arbejdsplads bedre: Medarbejdernes synspunkter bliver formuleret, og den gode leder og tillidsrepræsentant får medarbejderne inddraget. Allerede det får tilfredsheden ved at gå på arbejde til at stige og skaber mere motivation.

– Tillidsrepræsentanten kan – i kraft af sin beskyttede stilling – tale på vegne af sine kollegaer og tage en psykologfaglig diskussion med ledelsen, så fagets interesser bliver varetaget. Dermed er tillidsrepræsentanterne med til at højne fagligheden.

Tillidsrepræsentanternes vigtigste opgave er dog lønforhandlingerne, siger Niels Kjeldsen.

– Med et lønsystem, hvor det ikke er alt, der forhandles centralt, er det nødvendigt at have gode forhandlere på arbejdspladserne. Derfor kommer tillidsrepræsentanterne også på kurser og bliver lært op, og de deltager i netværksmøder regionalt, hvor de sammen med andre relevante arbejdspladser bygger masser af viden op om løn og arbejdsvilkår. Men derudover arbejder de med at hjælpe kollegaerne, skabe rammer for medindflydelse og er bindeled mellem Dansk Psykolog Forening og de enkelte medarbejdere, når der er brug for det.

Vi skal have tillidsrepræsentanter på alle arbejdspladser

Niels Kjeldsen tilskriver tillidsrepræsentanterne en væsentlig del af æren for væksten i stillinger på det offentlige psykologmarked:

– De sidste 15 år er der sket en femdobling i antallet af ansatte psykologer, og det er kun lykkedes i det omfang og med det resultat, fordi vi har og har haft så mange dygtige tillidsrepræsentanter, som på den enkelte arbejdsplads har kæmpet for at sikre både væksten, så nyuddannede kan få et arbejde og deres løn. Vækst plejer at betyde stagnation i løn, men psykologerne har fulgt med de øvrige offentligt ansatte og lidt til. Her har tillidsrepræsentanterne gjort en fantastisk forskel.

Men det er også vigtigt for Dansk Psykolog Forening at have gode og stærke tillidsrepræsentanter ude på arbejdspladserne, når arbejdsprogrammets målsætning om, at psykologerne skal have bedre vilkår, skal nås, og det kan vi ikke sikre alene fra Stockholmsgade eller Åboulevarden i Aarhus, mener Niels Kjeldsen.

Vælg en TR. Stil op som TR

Medarbejdere på alle offentlige arbejdspladser har ret til at vælge en TR.

Medarbejdere på det private område har lov til at vælge en TR, hvis det er aftalt med ledelsen og står i overenskomsten.

Der kræver fem psykologer på en arbejdsplads, før man kan vælge en TR.

Er der ikke psykologer nok, kan man indgå i valgforbund med psykologer på en anden arbejdsplads.

Valgperioden er normalt 2 år.

Valget skal formelt godkendes af arbejdsgiver.

Læs mere om regler og valg.

Vi er nødt til at være ude på arbejdspladsen, og det er tillidsrepræsentanterne. Og jo flere tillidsrepræsentanter der er, des stærkere står foreningen i sit samlede fagforeningsarbejde.

– Målet er et stærkt tillidsmandskorps med tillidsrepræsentanter på alle arbejdspladser, fordi vi skal gøre vores påvirkning gældende alle de steder, hvor der træffes beslutninger om psykologers løn og ansættelsesvilkår. Centralt fra Dansk Psykolog Forening og lokalt på arbejdspladserne.

Tillidsrepræsentanterne har aldrig været vigtigere

– Tillidsrepræsentanterne har aldrig været vigtigere. Der er lige nu pres fra alle de offentlige arbejdsgivere med staten i spidsen om, at lønforhandlingerne skal foregå endnu mere lokalt, end de gør i dag, det vil sige direkte mellem arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder. Derfor kan Dansk Psykolog Forening nu også blive nødt til at klæde de enkelte medarbejdere på til lønforhandlinger, hvis en medarbejder ønsker at forhandle direkte med lederen.

– Men tillidsrepræsentanterne vil dog stadig stå centralt, selv om der er forsøg på at skabe en individualisering, siger Niels Kjeldsen, for det er fortsat tillidsrepræsentanterne, der skal sætte rammer og procedurer for forhandlingerne, og de skal også hjælpe der, hvor forhandlingen ikke lykkes i fremtiden.

Psykologforeningen mener dog, at udviklingen med mere inddragelse af det enkelte medlem sammen med stærke tillidsrepræsentanter kan øge den samlede løn til psykologerne.

– Men der er også andre pres, siger Niels Kjeldsen. Fx mener arbejdsgiverne ikke, at kampen om spisepausen er forbi med OK18 – der er faktisk psykologer, der er ramt af den tabte spisepause på enkelte professionsskoler. Derudover er det i stadig stigende grad også tillidsrepræsentanterne, der skal sikre arbejdsmiljøet, hver gang fx Moderniseringsstyrelsen strammer skruen.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge