Dansk Psykolog Forening
Rie Rasmussen

RIE RASMUSSEN OPFORDRER: BLIV TILLIDSREPRÆSENTANT

TR-rollen er som skabt til psykologer

Der er et psykologisk spil i det, jeg godt kan lide. Måske er det spil særligt sjovt for psykologer

– Det kom lidt bag på mig, at det er så sjovt at lønforhandle. Der er et psykologisk spil i det, hvor man skal læse arbejdsgivernes overvejelser om, hvad de vil give, og hvem de vil give til, mens jeg kan have nogle helt andre. Som tillidsrepræsentant tager man en rolle på sig, når man går ind og slås med alle de argumenter, man har for nogle bestemte kollegaer. Måske er det spil særligt sjovt for psykologer.

– Jeg kan i hvert fald godt lide forhandlingsspillet med at omsætte kollegernes interesser til resultater, hvor man samtidig skal tage højde for og have respekt for modpartens hensigter og betingelser.

Man skal stille op som tillidsrepræsentant, fordi det er motiverende at skabe så gode vilkår for alle som muligt. Det er det, fordi der ude i landet er tusindvis af andre, der gør det samme lige nu, som jeg gør på min arbejdsplads, nemlig kæmper for nogle principper, rettigheder, vilkår, løn – i vores tilfælde kæmper for psykologerne.

Tillidsrepræsentantens og psykologens roller ligner på nogle måder hinanden

– Jeg tror, at psykologer er gode tillidsrepræsentanter, fordi en skarp rolle- og opgavebevidsthed er en forudsætning for vores daglige arbejde, og fordi det for psykologer ligger lige for at være opmærksom på den anden parts perspektiv, motiver og handlegrunde.

Måske bliver vi heller ikke så overraskede over, at man nogle gange må gå en omvej, eller lave et tålmodigt påvirkningsarbejde for at få en ændring til at ske.

I hvert fald interesserer jeg mig, som så mange psykologer, for betydningen af de organisatoriske, strategiske og politiske forhold på arbejdspladsen og for arbejdsmiljø, trivsel og resultater. I det lys passer TR-kasketten rigtig godt til en psykolog.

– Men der er også træk af tillidsrepræsentantens arbejde, der slet ikke minder om psykologens arbejde. Det ligger dybt i psykologarbejdet, at vi arbejder for den andens udvikling, mål og interesser. I TR-arbejdet skal man kunne lide at arbejde meget mere for sin egen gruppes interesser. – Man skal tænke taktisk og politisk.

Tidligere fik vi ikke forhandlet løn hvert år, selv om vi har ret til det

– Det er de årlige lønforhandlinger og forhandlingerne i forbindelse med nyansættelser, der fylder mest i mit TR-arbejde.

– Tidligere fik vi ikke forhandlet løn hvert år, selv om vi har ret til det. Det var først, da vi blev fem psykologer, og jeg stillede op som tillidsrepræsentant, at vi begyndte at blive opmærksomme på den mulighed og at tale med hinanden om, hvilken løn vi havde. Om at der var nogle, der havde et efterslæb, hvad der var realistisk at bede om, hvad vi frem for alt ville gå efter, osv.

Bare det, at der er en tillidsrepræsentant, som går ind og lønforhandler for den enkelte, har gjort, at lønniveauet i Hørsholm er blevet højere. Det handler ikke om mig, men om at rollen som tillidsrepræsentant faktisk inviterer os ind i en indflydelse.

– Jeg har lavet gode lønforhandlinger ved at have forberedt mig på, hvad der er i feltet og tænke over, hvilke argumenter, som måske er kommet fra den anden side af bordet for et år eller to siden, som kan bruges nu.

Kort om Rie

Cand.psych. Rie Rasmussen har været tillidsrepræsentant i Hørsholm, PPR i sammenlagt 11 år.

Som repræsentant for akademikerne i kommunens hovedMEDudvalg, har hun bl.a. været med til at forhandle en revision af den lokale MEDaftale og lægge rammen for kommunens arbejde med arbejdsmiljø.

Det er vigtigt for lønnen, at TR er med til at ansætte nye psykologer

– En af de skønne ting ved at være tillidsrepræsentant er at sidde med i ansættelsesudvalg. Det er vigtigt, at det er en TR, der sidder med, og hos os er jeg altid med som medarbejderrepræsentant.

Hvis der er en ansøger, som min arbejdsgiver rigtig gerne vil have, så lægger jeg mærke til, hvorfor de gerne vil have ham eller hende. Og så bruger jeg det i lønforhandlingen bagefter

Som fagpsykolog har jeg så et blik på, hvad der står i den her ansøgning, hvad det er personen kan og den værdi det har. Men jeg tænker også taktisk og leder efter de ting, jeg kan bruge som et forhandlingsoplæg bagefter. De skal jo ikke sidde i ansættelsesforløbet og sige: ”hun er godt nok helt spritnyuddannet, men hun var psykiatrisk sygeplejerske, før hun blev psykolog, og derfor vil vi da gerne have hende i familiehuset” og så bagefter i lønforhandlingen, at ”hun er helt nyuddannet, så hun starter bare på trin 4”. Så siger jeg: ”ja, og så et tillæg for at være psykiatrisk sygeplejerske ikke, for det var jo derfor, I rekrutterede hende”.

Det var ikke så mange penge i det eksempel, men det gør en forskel, at man starter sit arbejdsliv som psykolog med en anerkendelse af, at man har nogle kompetencer ikke?

– Den opgave er jeg meget tilfreds med, for jeg får meget at vide om, hvad arbejdsgiver tænker om os som gruppe i afdelingen.

Nogle gange møder man bare en tom, hård mur

Lønforhandlinger er selvfølgelig også en svær opgave, fordi mine kollegaer har et begrundet ønske om, at jeg kan gøre noget godt for dem og skaffe dem gode tillæg for de kvalifikationer, de faktisk er værd. Og det er jo langt fra altid, at det kan lade sig gøre.

Jeg har været til lønforhandlinger, hvor det går op for mig i løbet af ret kort tid, at der ingen penge er, eller at de bare ikke har tænkt sig at give mig nogen i hvert fald. Hvor man bare møder en tom, hård mur. Det er ikke så sjovt. Lidt ydmygende i virkeligheden. Her kommer jeg og har forberedt mig, og så er der bare et nej

– Der vil selvfølgelig være situationer, hvor kollegaerne tænker, at man ikke har gjort det allerbedste – i hvert fald ikke opnået det allerbedste. Sådan er det i livet og ikke mindst på en arbejdsplads, at der er forskellige interesser – og øjeblikke, hvor noget ikke lykkes.

– Jeg tror dog, at mine medlemmer er tilfredse med, at der bliver kæmpet for dem og arbejdet seriøst på det. Også når de ikke føler, at de får nok. Så kan vi ligesom se hinanden i øjnene og sige, at vi lavede et godt forberedelsesarbejde, og Rie gik ind og gjorde det så godt, hun kunne. Den tilfredshed tror jeg faktisk er vigtig, selv om man ikke lige får alt det, man har drømt om ikke?

Ellers må man spørge sine kollegaer: ”Er jeg den, der skal have den tjans?” Man skal være parat til at afgive posten igen, hvis kollegaerne vil noget andet, end det jeg kan give. På den måde er det jo en politisk post også, kan man sige.

Du tænker måske, at du ikke kan overenskomsten godt nok? Tag det roligt. Stil op, hvis du har lyst

– Hvis du tænker, at det måske kunne være sjovt, ”men jeg ved jo ikke så meget om det”, så vil jeg bare sige: Velkommen i klubben. Vi er alle startet ud fra det udgangspunkt vi havde, og så erobrer man den rolle, ligesom man også har bygget sin psykologrolle op over et stykke tid.

Da jeg startede som tillidsrepræsentant, sagde jeg til mine kollegaer, at jeg kun ville være TR, hvis vi kan tale åbent om, hvem der får hvad i løn, og hvilke strategier vi skal lægge sammen for den årlige lønforhandling.

Det er også vigtigt – når der opstår problemer i løbet af en arbejdsdag, fx i arbejdsmiljøet – at jeg kan tale med mine kollegaer om det og på deres vegne gå til ledelsen. Der skal jeg virkelig kunne mærke, at det jeg siger, er det, gruppen tænker.

Det er helt afgørende, at man kan hvile i, at ens bagland er bag en. Det kan godt være, at det er mig, der går ind ad døren og forhandler, men vi er et kollektiv. Den forståelse føler jeg, at jeg har.

Vi spiller os alt for mange indflydelsesmuligheder af hænde, hvis vi ikke vælger en tillidsrepræsentant, for vi har så travlt i vores arbejdshverdag

Det bliver meget mindre kraftfuldt hver for sig

– Man bør ikke være tillidsrepræsentant, men man bør vælge en tillidsrepræsentant. For sin egen skyld og for alle 10.000 medlemmer af Dansk Psykolog Forenings skyld. Hvis det overhovedet kan lade sig gøre, så bør man finde en i gruppen, som har mod på at påtage sig det hverv.

Det er nødt til at være en anerkendt del af vores arbejdstid, så i hvert fald en af os bruger noget tid på det. Går vi hver især og forsøger at hytte vores eget skind eller brokke os til vores nærmeste ledelse, bliver det meget mindre kraftfuldt.

Som tillidsrepræsentant hjælper man i høj grad sine egne kolleger, men det er også både som ny og mere erfaren rart at dele erfaringer med tillidsrepræsentanter fra lignende arbejdspladser på årsmøder, i TR-netværk osv.

– Det har været en stor fordel for mig i de perioder, hvor jeg har haft en suppleant. Det er naturligvis en styrke at kunne tænke højt sammen, gå til info-møder sammen og bagefter tale om betydningen for netop vores kolleger. Så er man også sikker på, at alle argumenter forud for en lønforhandling er grundigt forberedt før selve forhandlingen.

Psykologer

Der mangler tillidsrepræsentanter på 71 offentlige psykologarbejdspladser. Det svarer til, at 600 psykologer står uden TR,
Der er i alt 178 psykologer, der er valgt som tillidsrepræsentanter og 121 suppleanter.

Mangler du en TR på dit arbejde?
Læs mere her.

Jeg ved godt, at jeg ikke får adgang til ledelsens maskinrum

– Det er sjovt at være TR, fordi man får indflydelse. Man bliver informeret hurtigere om organisationsændringer o.l. Og man kommer også til at kende andre dele af arbejdspladsen og får mere direkte adgang til ledelsen.

Man taler fx med en anden stemme, når man i et MED-udvalg drøfter personalepolitikken, end når man som menig medarbejder giver udtryk for sin egen mening om samme politik.

– Jeg ved godt, at jeg ikke får adgang til ledelsens maskinrum, men der er dele af de ledelsesmæssige overvejelser og strategier, som de skal involvere tillidsrepræsentanterne i på forhånd. Og der er faktisk tit en stemning af, at det kan betale sig for ledelsen. Jeg tror, at ledelsen oplever det som en fordel at kunne inddrage sådan en som mig i nogle sonderinger. Også på nogle områder, hvor de ikke nødvendigvis skal.

Du får også mulighed for at spille de idéer ind til ledelsen, som kan være i medarbejdernes interesse

Jeg kan jo have argumenter eller hensyn, som min ledelse ikke selv har set, og hvor jeg kan bidrage ved at sige, at det kan I selvfølgelig godt gøre, men har I overvejet, hvor meget utilfredshed, det kunne skabe i gruppen, hvis I vælger at gøre tingene på den måde? Jeg synes det er sjovt, fordi det giver den indflydelse.

– Det er dog fuldstændig afgørende at have ledelsens opbakning. Når jeg går ind til min nærmeste leder og har tillidskasketten på, så siger jeg til ham: Mine medlemmer vil. Så smiler han venligt, for normalt er det jo mine kollegaer, jeg taler om.  Men for mig giver det god mening ligesom at markere, at nu har jeg den her kasket på. Det signal forstår min ledelse godt. At der er forskel på psykolog Rie og tillidsrepræsentant Rie.

– Jeg oplever ledelser, måske længere oppe i systemerne, som lidt mangler den forståelse, og som opfatter fagforeningerne som besværlige.

Så er det jo sådan nogle som mig, der skal minde dem om, at en overenskomst, det er sådan en, som to parter har skrevet under på. Hvis de synes, at den var så skidt, så skulle de ikke have skrevet under på den

Sker det, må man som tillidsrepræsentant sige, ”Ja, vi sidder på hver sin side af bordet, men vi sidder her, så lad nu være med at gå i forsvarsposition, fordi medarbejderne har en anden vurdering end I har”.

– Jeg kan slet ikke forstå, at alle ledelser ikke altid oplever tillidsrepræsentantfunktionen som en kæmpestyrke. Der er så meget ro på danske arbejdspladser. Der er så meget tillid faktisk på tværs af ledelse og medarbejdere på rigtig mange arbejdspladser, fordi der er en tillidsrepræsentant som buffer.

Jeg føler meget stærkt, at jeg har Dansk Psykolog Forening i ryggen

– Sager som afskedigelse af en kollega eller nedskæringer i organisationen er til gengæld ikke spor sjove. Også her får man noget viden, som de andre ikke har på forhånd.

Jeg har en enkelt gang været ude for en afskedigelse, som var helt urimelig og begrundet i, at der var en person, der var blevet syg. Det var ikke nogen rar situation at være vidne til, at ledelsen efter min mening tog nogle helt forkerte beslutninger, som gik ud over en person, der var helt sagesløs

Men som tillidsrepræsentant har man heldigvis Dansk Psykolog Forening i ryggen, og foreningen tager jo over på de rigtig svære forhandlinger, fx omkring afskedigelser. Det gjorde de også i dette tilfælde.

Jeg føler i det hele taget meget stærkt, at jeg har Dansk Psykolog Forening i ryggen, når jeg står som tillidsrepræsentant på min arbejdsplads, fordi jeg altid kan ringe og sikre mig, at jeg har jeg forstået reglerne rigtigt. Omvendt, så tænker jeg også, at jeg er en lokalafdeling af DP, når jeg står ude på gulvet på min egen arbejdsplads og varetager kollegaernes interesser.  Jeg er Dansk Psykolog Forening.

– Jeg kan jo sagtens blive mødt af en tolkning af overenskomsten eller nogle arbejdsmarkedsregler fra en leder, som jeg bliver overrasket over: ”Er det sådan, det er? Og jeg kan selvfølgelig grave mig ned i overenskomsten, ferieloven eller hvad det nu er, men hvis det ikke er nemt at finde den oplysning, så er det altså rigtig dejligt lige at ringe ind til sin konsulent og spørge: Sig mig engang, er det ikke sådan her, jeg skal forstå reglerne? Og så får jeg som regel et præcist og godt svar lynhurtigt.

Det er da et dilemma at balancere mellem kollegaer og ledelse

– Der kan være et svært balancepunkt i at stå som sine kollegaers repræsentant og varetage deres interesser.  Det er jo det, jeg er sat på jorden for, punktum. På den ene side…

På den anden side, så er der jo et kæmpe krav om at være pragmatisk, om at bidrage til løsninger, til kompromisser.  Og bliver jeg så for løsningsorienteret nogle gange? Det er da et dilemma.

– Man er ikke garanteret mod at blive afskediget som tillidsrepræsentant, men man skal have vægtige grunde til at afskedige en tillidsrepræsentant. Du skal jo have en meget stor sikkerhed for, at du kan stå som repræsentant for medarbejdernes synspunkter og varetage deres interesser, uden at være bange for, at det har konsekvenser for din egen ansættelse og karriere i organisationen.

”Tillidsmanden befinder sig på en udsat post. Alle ændringer i tillidsmandsbestemmelserne i 1902, 1926, 1961, 1971 og l981 er gået ud på at sikre tillidsmanden mod uberettiget fyring. Tillidsmanden er derfor relativt beskyttet.”
(Kilde: lo.dk)

LÆS MERE OM TR-BESKYTTELSE HER

– Der er selvfølgelig ting, jeg ikke må. Som tillidsrepræsentant skal jeg bidrage til, at samarbejdet bliver opretholdt, at der er god ro og orden på arbejdspladsen, som det hedder. Det plejer ikke at være noget stort problem, når vi taler psykologarbejdspladser, men det er klart, at jeg ikke skal komme til at sige noget, der kan tolkes forkert af en arbejdsgivermodpart. Som at jeg svigter min rolle, pligt som TR.

Jeg ved ikke helt præcis, hvor langt TR-beskyttelsen rækker, men jeg har aldrig oplevet at nærme mig grænserne for den

– Jeg tænker, at man kun kan løse det ved at spille med så åbne kort, som man overhovedet kan. Også til sine kollegaer og sige: Jeg ved ikke, om jeg har truffet den rigtige beslutning her, men jeg tror, at det var det bedste, jeg kunne opnå. Hvad siger I?

– Indtil videre er det da lykkedes, tror jeg, at bevare den balance. Men det er et dilemma.

Den politiske Rie Rasmussen

Tillidsrepræsentant i Hørsholm i 11 år

Fungerende formand for Dansk Psykolog Forening: Fem måneder

Næstformand i Dansk Psykolog Forening i 6 år

Medlem af Dansk Psykolog Forenings bestyrelse i 10 år

Formand for KAPS (Kommunalt ansatte psykologers sektion) i 8 år

Medlem af fagrådet på psykologistudiet

Tillidsrepræsentant for pædagogmedhjælperne på et fritidshjem. (Første job efter gymnasiet)

Det er da helt reelt: Man får magt af at deltage. Det gør man ved at sidde i Dansk Psykolog Forenings bestyrelse, og det gør man søreme også ved at være tillidsrepræsentant

– Da jeg kom ind i Dansk Psykolog Forenings bestyrelse var det faktisk for at styrke den demokratiske organisation i foreningen. Jeg så nogle hjørner, hvor det kunne gøres bedre. Det måtte jeg være med til.

Jeg har ikke haft ambitioner om at gøre karriere i de her systemer, men det har altid givet virkelig god mening for mig at sige, at hvis der er et synspunkt, der er vigtigt at fremme, så må nogen gøre det. Og så har der været en del gange, hvor der ikke var andre, der lige trådte frem.

– Det handler om at være med til at trække verden i en retning, som man synes giver mening. Og den indflydelse skal man ikke underspille.

Danmarks første tillidsmand

Tillidsmandssystemet var en følge af Septemberforliget 1899. Den første tillidsmand i Danmark hed Peder Christensen og var medlem af Smedeforbundet.

Læs mere om Peder Christensen her.
Læs mere om fagbevægelsens opståen og arbejdskampe på LO’ historie.

I første halvår af 2018 gik en samlet fagbevægelse ( AC, FTF og LO) sammen til overenskomstforhandlinger om tre ting: Betalt spisepause, lærernes arbejdstidsaftale og mere i løn.

Organisationerne havde udtaget i alt [antal] ansatte til strejke, mens arbejdsgiverne havde udpeget i alt [antal] ansatte til lockout.

Tillidsmændene var nøglepersoner på alle arbejdspladser. De havde i hele perioden rygende travlt først og fremmest med at orientere deres medlemmer om rettigheder, pligter, økonomi, opgaver mv., hvis forhandlingerne brød endeligt sammen.

Konflikten endte efter langvarige forhandlinger uden strejke og lockout med det såkaldte ”Bededagsforlig” den 28. april 2018 i Forligsinstitutionen.

fagbevaegelsens-rie-rasmussen

(Video) Rie om fællesdemonstration på Bertel Thorvaldsens Plads 10. april 2018, København.

– Jeg kommer jo et sted fra, hvor faner er noget man har. Og det har vi ikke haft i Dansk Psykolog Forening i rigtig mange år. Men nu har vi en. Og det tør jeg godt sige, at jeg er stolt af.

Den røde fagforeningsfane er et symbol på et medlemskab af et meget stort kollektiv af fagforeninger. Der skal ikke lægges mere politisk i den røde farve, end at det er fagbevægelsens farve.

Den er et synligt tegn på, at Dansk Psykolog Forening selvfølgelig er en fagforening, som er medlem af den samme familie, som alle andre fagforeninger er i Danmark.

Læs mere om tillidsrepræsentanterne og foreningens aktiviteter under OK18 på DP´s historie.

PRESSEMEDDELELSE UDSENDT DEN 28. APRIL FRA FORLIGSINSTITUTIONEN I KØBENHAVN

Der blev indgået forlig mellem LO-området og Regionerne onsdag den 25. april, og der blev indgået forlig på det samlede kommunale område mellem Forhandlingsfællesskabet og KL fredag den 27. april. Tidligt lørdag morgen den 28. april blev der indgået forlig mellem FTF/AC og Regionerne, og endelig er der netop på statens område indgået forlig mellem CFU/AC og Moderniseringsstyrelsen.

De indgåede overenskomster vil blive sendt til afstemning i den enkelte faglige organisation efter den enkelte organisations regler.

Organisationerne stemte samlet alle forlig hjem.
Læs om hele OK18-forløbet på FAOS hjemmeside

Fagforeninger og tillidsrepræsentanter på danske arbejdspladser har betydet ALT

– Jeg kan blive helt træt, når der bliver sat spørgsmålstegn ved, om det har en betydning, at der er tillidsrepræsentanter på danske arbejdspladser, eller at folk er medlem af en fagforening. For arbejdstagersiden er der jo slet ingen tvivl om, at det har betydet ALT for de relativt gode vilkår, vi har som medarbejdere i Danmark i dag.

Sikring af arbejdsvilkår, anstændige lønforhold, aftaler om seniorordninger, barns første sygedag, barselsbestemmelser og alt muligt andet, er simpelthen ikke kommet af sig selv. Det er kommet, fordi vi står skulder ved skulder, for nu at bruge et aktuelt slogan, og det har vi gjort i rigtig mange år.

Solidariteten. Den er vigtig. Du får en overenskomst. Betal nu for den. Du får den alligevel, hvis ikke du er medlem, men så lader du bare os andre om at betale for den. Det hører ikke til almindelig anstændighed at være gratist

Tekst, fotos og video
Nana Lykke

Grafisk og digital opsætning
Michael Rusbjerg

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge